Poslanec Európskeho parlamentu prestáva kvalifikovať laboratóriá Eco-tox

Poslanec Európskeho parlamentu vydal na svojej webovej stránke 29. decembra 2016 oznámenie, že poslanec Európskeho parlamentu ukončil kvalifikáciu na laboratóriá na testy ekotoxicity.

"Nariadenia o ochrane životného prostredia s novými chemickými látkami" (nariadenie EP č. 17 a 7) stanovuje, že čínski laboratóriá uznávajú ekotoxické testy na registráciu nových chemických látok v Číne. Poslanec Európskeho parlamentu v minulých rokoch uznal celkom 11 laboratórií.

Štátna rada Číny považuje kvalifikáciu laboratórií za kontrolované správaním na trhu a je lepšie zodpovedná za organizáciu / združenia priemyslu. Preto sa europoslanec rozhodol ukončiť uznanie / kvalifikáciu laboratórií na testovanie ekotoxicity. V strednej dobe poslanec posúdi kvalitatívnu kontrolu prijatých správ o testoch ekotoxicity, odmietne skúšobné správy, ktoré nie sú dosť dobré. V posledných mesiacoch bol poslanec Európskeho parlamentu už oveľa prísnejší, pokiaľ ide o prijaté správy o skúškach počas hodnotenia nových dokumentácií týkajúcich sa registrácie chemických látok.