Nová technológia nano-balenia

Obalových materiálov (napr. výrobky z plastov a kompozitov) nano-častice, ktoré produkujú zápach ovládanie, sterilizácia a dezinfekcia funkcie. Teraz niektoré spoločnosti využívajú technológie Charakteristika nanočastíc do chladničky materiálu (plast), produkujúce antibakteriálne chladnička, výrazne predlžuje trvanlivosť potravín v chladničke. Nanočastice môžu tiež pridané do papiera, plastov a kompozitných materiálov používaných na balenie potravín, môže zvýšiť trvanlivosť balených potravín.