Dezinfekčné zmeny výrobkov poskytované informáciami

Ak chcete požiadať o zmenu licenčných záležitostí, mali by ste predložiť nasledujúce materiály:

(A) výrobky súvisiace so zdravím zdravotné administratívne licencie zmena formulára žiadosti;

B) pôvodná licencia zdravotného povolenia;

(C) iné materiály;

1, meno výrobcu, adresa sa mení:

(1) domáce výrobky musia poskytovať miestne priemyselné a obchodné správne orgány vydané originálnymi dokladmi, kópia zdravotného povolenia výrobcu;

(2) Dovážané výrobky musia poskytnúť príslušné podporné doklady vydané príslušnými vládnymi orgánmi alebo oprávnenými inštitúciami výrobných krajín.

Medzi nimi, kvôli akvizíciám medzi podnikmi, fúzie a navrhol zmeniť názov výrobných podnikov, môže tiež poskytnúť kópiu oboch strán podpísal zlúčenie alebo zlúčenie.

Dôkaz dokumentov, ktoré sa majú preložiť do čínskeho, čínskeho prekladu, by mal byť notársky overený notárom v Číne;

(3) v rámci skupiny podnikov na prispôsobenie by mal poskytnúť miestnym priemyselným a obchodným správnym orgánom vydané zmenou výrobné podniky a výrobné podniky vopred zmenia rovnaké

Patrí do skupiny podporných dokumentov;

Ak je dcérskou spoločnosťou investičný podnik Tchaj-wan-Hongkong-Macao alebo zahranične investovaný podnik, môže poskytnúť osvedčenie o schválení pre zahraničné investičné podniky Čínskej ľudovej republiky alebo

"Čínska ľudová republika Taiwan, Hongkong a Macao zámorských investičných podnikov schválila osvedčenie" notársky overené po kópii;

(4) súvisiace so zmenou výrobného miesta, by mali poskytovať zmeny v produkcii výrobkov po správe o inšpekcii hygieny. Dezinfekčné prostriedky musia poskytnúť tri šarže výrobkov

Stanovenie obsahu účinnej látky, hodnoty pH a stability testu;

Dezinfekčné zariadenie by malo byť požiadavkami na "požiadavky na dezinfekciu výrobku", aby poskytlo príslušnú správu o kontrole. Tuzemské výrobky by sa mali predkladať aj po výrobe zmien

Podniky na oddeleniach zdravotného dohľadu na provinčnej úrovni, ktoré vydali stanoviská audítorstva výrobnej prevádzky;

Ak je to potrebné, dovezte produkty Ministerstvu zdravotníctva na jeho miesto výroby na preskúmanie a (alebo) opätovnú kontrolu vzoriek.