Poslanec Európskeho parlamentu prestáva kvalifikovať laboratóriá Eco-tox

Poslanec Európskeho parlamentu vydal oznámenie na svojej internetovej stránke 29. decembra 2016, že poslanec Európskeho parlamentu ukončil kvalifikáciu na laboratóriá na testy ekotoxicity.

"Nariadenia o ochrane životného prostredia s novými chemickými látkami" (nariadenie EP č. 17 a 7) stanovuje, že čínske laboratóriá uznávajú ekotoxické testy na registráciu nových chemických látok v Číne. Poslanec Európskeho parlamentu v minulých rokoch uznal celkom 11 laboratórií.

Štátna rada Číny považuje kvalifikáciu laboratórií za kontrolované správaním na trhu a je lepšie zodpovedná za organizáciu / združenia priemyslu. Preto sa europoslanec rozhodol ukončiť uznanie / kvalifikáciu laboratórií na testovanie ekotoxicity. Medzitým poslanec Európskeho parlamentu zvýši kvalitatívnu kontrolu prijatých správ o skúškach ekotoxicity, odmietne skúšobné správy, ktoré nie sú dostatočne dobré. V posledných mesiacoch bol poslanec Európskeho parlamentu už oveľa prísnejší v súvislosti s prijatými správami o skúškach počas hodnotenia nových dokumentácií týkajúcich sa registrácie chemických látok.

   

Pôvodné oznámenie (čínsky) nájdete na nižšie uvedenom odkazu,

  www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201701/t20170105_393888.htm