Taiwan chemické registrácie

Prvá etapa:

V ktoromkoľvek roku, v posledných troch rokoch výroby/dovozu objem gt; 100kg chemických látok sa zaregistruje na septembra 1, 2015-31 marec 2016.

Od 1. apríla 2016, ročná výroba/dovoz objem gt; 100kg materiálu podľa britskej agentúry pre ochranu životného prostredia určený termín registrácie.

Registráciu treba taiwanský výrobca alebo dovozca.

Podobne, ak dôvernosti je povinný cez zástupcovia tretej strany (napríklad Randy spoločnosť) zaregistrovať.


Druhá etapa: štandardný registračný

Taiwanu sa bude zakladať na informáciách získaných v prvej fáze odboru ochrany životného prostredia vydané #39; štandardný registračný treba z existujúcich chemických látok zoznamu #39; a úrovne registrácie registračným termínom.

Výrobca/dovozca by mali byť registrované v stanovenej lehote.