Tchaj-wan Chemical Registration Platform pre verejné vyhľadávanie

Taiwan nedávno aktualizoval štatistiky registrovaných nových a existujúcich látok.

Do 26. apríla 2018 bolo zaregistrovaných spolu 1470 nových chemických látok a 178805 existujúcich chemických látok.


Statika je uvedená nižšie,

typ

Trieda

čísla

Percentgea

Malé množstvo

registrácia

<0,1 ton="" rok=""> normálne )

906

64,85

<1 ton=""> polymér

185

13.24

<1 ton=""> PPORD

45

3.22

> 1 tona / rok, PLC

261

18.68

zjednodušený

registrácia

0,1 ~ 1 ton / rok ( normálne )

38

64.41

1 ~ 10 ton / rok, polymér

16

27.12

1 ~ 10 ton / rok, PPORD

5

8.47

typický

registrácia

1 ~ 10 ton / rok ( normálne )

12

85,71

> 10 ton / rok, polymér

1

7.14

10 ~ 100 ton / rok, ( normálne )

1

7.14


Naprosto

1470


V rámci systému REACH v Taiwane možno požiadať CBI o informácie o registri registrovanej chemickej látky, o používaní typu činnosti (výroba alebo dovoz). Akákoľvek zo 4 položiek bez aplikácie CBI sa zverejňuje na platforme.