Dve nariadenia hlavné rozdiely

EPA:

1. riadenie novej látky a riadenia existujúcich látok.

2. nie sú zahrnuté v Taiwane zoznam existujúcich chemických látok chemických látok TCSI (Taiwan chemické látky zásob), až do 31. marca 2015 môžete ešte doplniť.

3. štandardný registračný potrebovať ekotoxikologické informácie.

MOL:

1. riadenie nových látok iba.

2. už prijať chemikálie pridaný do TSCI...

3. štandardná registrácia nevyžaduje ekotoxikológie informácie.